Behandlerteam

De fleste danskere med galaktosæmi er tilknyttet Rigshospitalets Klinik for sjældne handicap, som blev oprettet af overlæge Niels Jacob Brandt for mere end 30 år siden. Overlæge Brandt skrev doktorafhandling om galaktosæmi i 1966, og han var delagtig i etableringen af den danske galaktosæmiforening i 1992.

Behandlerteamet på Rigshospitalet består idag af:

Overlæge Allan Lund
Klinisk Diætist Helle Vestergaard
Klinisk Diætist Paula Patursson

Disse ressourcepersoner varetager behandlingen af galaktosæmi i Danmark og står for behandling, formidling af viden og vidensopsamling af galaktosæmi.

Klinik for sjældne handicap. Undersøgelse og vejledning:

Klinisk Genetisk Afdeling
Rigshopitalet 4062
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf: 33 45 38 69

Læs længere artikel om behandlingen her

Copyright © 2018. galaktosæmi.dk. All Rights Reserved