top of page

Begivenheder

Ingen kommende events lige nu
Årshjul
Faste årlige begivenheder
 


Forår      Årskursus - med faglig rådgivning og information

Efterår    Ungetræf - weekend for unge

Efterår    Familiekursus - erfaringsudveksling, foredrag og socialt samvær

Vinter     EGS konference - bestyrelsen deltager i konference med            

               europæisk Galaktosæmi-netværk

Familiekursus - video
EGS konference - video
bottom of page