top of page

Persondatapolitik

Galaktosæmiforeningen dokumenterer compliance med gældende regler omkring personoplysninger og databeskyttelse, dvs. med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

 

Forordningen er i Danmark implementeret ved lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, Databeskyttelsesloven vedtaget d. 17. maj 2018. 

Persondatapolitik

 

Galaktosæmiforeningen i Danmark videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil. Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

 

Galaktosæmiforeningen i Danmark

v/ Gitte Østergaard

DK-8230 Åbyhøj

Tlf.: +45 23638815

e-mail: gitteoes@gmail.com 

CVR: 35108688

 

Galaktosæmiforeningen i Danmark anvender ikke databeskyttelsesrådgiver, DPO. Alle spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse af gældende regler, skal rettes til Galaktosæmiforeningen i Danmarks formand: 

 

Gitte Østergaard

DK-8230 Åbyhøj

tlf. +45 23638815

e-mail: gitteoes@gmail.com 

 

Du har ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Ved at skrive til os kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Du har endvidere ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke umiddelbart kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

 

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: www.datatilsynet.dk

e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Galaktosaemi.dk

 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og e-mailadresse, indhenter vi for at kunne levere nyhedsmail.

Oplysninger om navne på pårørende og kommende medlemmer med galaktosæmi indhenter vi for at oprette medlemskab.

 

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre fremsendelse af nyhedsmail, oprette medlemskab, eller deltagelse i arrangementer, vil du desværre ikke have mulighed for at deltage i arrangementer, modtage nyhedsmail eller få oprettet medlemskab via vores hjemmeside.

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Galaktosaemi.dk er baseret i Danmark og vi har vores hjemmeside hostet gennem Dan Domain A/S, som fungerer som vores databehandler og vores nyhedsbreve udsendes af wix.com   

 

Dine rettigheder

 

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 

•    At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

•    At få slettet persondata

 

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

 

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse: gitteoes@gmail.com 

 

Cookie politik

 

Når du bruger Galaktosæmiforeningens hjemmeside bliver visse oplysninger logget automatisk.

Vi bruger cookies både sessionscookies (bruges kun indtil du lukker din browser) eller resistente cookies (bruges indtil du eller din browser sletter dem). Vi bruger udelukkende cookies for at kunne forbedre din navigation på vores hjemmeside – brug af menu og styring af, hvor på hjemmesiden du er befinder dig.

 

 

Senest opdateret 14. jan 2023.

bottom of page