top of page

Galaktosæmi

Om sygdomen

Om sygdommen

Beskrivelse på Sundhed.dk

Som en indgang til at forstå sygdommen, kan du starte med at læse den offentligt tilgængelige sygdomsbeskrivelse på Sundhed.dk her.

Tidlige symptomer


Nyfødte med Galaktosæmi adskiller sig ikke fra andre umiddelbart efter fødslen. Galaktosæmi viser sig som regel dage eller få uger efter fødslen ved svære maveproblemer, når indtagelsen af mælk for alvor er kommet i gang.

 

Barnet vil typisk kaste op eller gylpe meget, hver gang det får mælk. Samtidig bliver huden typisk gul, som udtryk for en leverskade (gulsot). Diarré indtræder, barnet mister appetitten, får tør hud, bliver sløvt, slapt og tager ikke på i vægt. Leveren og milten bliver forstørret, og der ophobes væske i kroppen. Nyrerne kan også tage skade. Barnet bliver i øget omfang modtagelig for infektioner. Temperaturen svinger i mange tilfælde uregelmæssigt, og kramper kan forekomme.

 

På grund af kraftig gulsot får nogle nyfødte udskiftet blodet, før diagnosen er stillet. Det hjælper i første omgang, men gulsoten vender hurtigt tilbage, med mindre barnet er sat på en galaktosefri diæt.

 

Uden diæt kan tilstanden i løbet af nogle uger medføre koma, som hurtigt kan blive livstruende.

 

I de fleste tilfælde stilles diagnosen dog i løbet af de første dage eller uger efter fødslen. Men senere diagnosticering kan også forekomme, hvis barnet for eksempel har været friholdt for mælk.
 

 

Psykomotorisk udvikling

 

Børn med Galaktosæmi, som får korrekt diæt, vil på de fleste områder udvikle sig normalt. Neurologiske forstyrrelser kan dog indtræde i varierende grad, uanset om diæten overholdes. Disse kan vise sig ved psykisk udviklingshæmning i mild grad.

 

Taleproblemer er hyppige, også ved normal psykisk udvikling. Den sproglige udvikling er ofte forsinket, og en del har vedvarende problemer med udtalen.

 

Motoriske forstyrrelser i varierende grader optræder hos mange.

 

Vækst og kønsmodning

 

Væksten er normal. En smule forsinket pubertet kan forekomme, specielt hos piger. Hormonale forstyrrelser hos kvinder med sygdommen kan skade æggestokkene og hæmme frugtbarheden.

Andre symptomer

 

Hvis diæten er startet på et sent tidspunkt eller ikke overholdes, kan man observere varig skade af leveren, hjernen og synet. Slørede linser er tegn på grå stær.

 

Diagnosebestemmelse

 

Diagnosen stilles ved undersøgelse af barnets urin og blod. Undersøgelsen foregår i de fleste tilfælde på Rigshospitalets børneafdeling, afsnit for klinisk genetik. Hvis undersøgelsen viser store mængder af galaktose-1-fosfat, er der ingen tvivl om diagnosen, men den kan også bekræftes ved en enzymanalyse og i nogle tilfælde ved en kromosomanalyse. 

Er der mistanke, sættes barnet ofte i diætbehandling, før diagnosen er bekræftet. 

 

Galaktosæmi må ikke forveksles med andre sygdomme, hvor man ikke tåler mælk, f.eks. laktoseintolerans og allergi over for komælksprotein.

 

Årsag

 

Galaktosæmi skyldes manglende produktion af et bestemt enzym, GALT.

 

I et normalt stofskifte spaltes mælkesukker (laktose) i glukose og galaktose. For at forbrænde galaktose kobles fosfat til, og det giver galaktose-1-fosfat, som omdannes af enzymet GALT. Da dette enzym mangler hos personer med Galaktosæmi, sker en ophobning af galaktose-1-fosfat i de fleste af kroppens celler. Galaktose-1-fosfat har en giftig virkning på flere livsvigtige organer.

 

Det manglende enzym skyldes en genfejl, der er lokaliseret til kromosom 9. Lægevidenskaben er i færd med at undersøge, om forskellige former for genfejl hænger sammen med varierende former for symptomer og varierende tolerance for visse fødevarer.

 

Tre faktorer er sandsynligvis med til at forklare, hvorfor sygdomsbilledet varierer en del fra person til person:

1) Trods sygdommen kan der foregå en begrænset enzymaktivitet.

2) Uafhængig af diæten producerer alle mennesker selv varierende mængder af stoffet galaktose, som bliver til galaktose-1-fosfat.

3 ) Nogle personer med Galaktosæmi kan bruge andre enzymer til at omdanne galaktose-1-fosfat.

Arvegang

Arvegang

Arvegangen er autosomal recessiv. Det betyder at en person skal arve to kopier af en genforandring (en kopi fra hver forældre) for at kunne udvikle den genetiske sygdom, i dette tilfælde galaktosæmi.

Hvis begge forældre er bærere af anlægget for Galaktosæmi, er der 25% sandsynlighed for ved hver fødsel at få et barn med sygdommen. Anlægsbærere er alle frie for symptomer.

 

Har en af forældrene selv Galaktosæmi, vil barnet altid blive anlægsbærer. Men hvis den anden forælder tilmed er anlægsbærer, er der 50% sandsynlighed for, at barnet får sygdommen.

 

I meget sjældne tilfælde kan der være tale om en nyopstået mutation, hvor fejlen for første gang opstår i slægten hos det nyfødte barn.

 

Fosterdiagnostik er mulig i ca. 10. graviditetsuge. Såvel voksne med Galaktosæmi, som par, der ved eller har mistanke om, at de er anlægsbærere, kan få genetisk rådgivning, hvor sandsynligheden for at få barn med Galaktosæmi klargøres.

I Danmark screenes nyfødte børn pt. ikke for Galaktosæmi, som det for eksempel er tilfældet med PKU (tidligere kaldet Føllings syge).

 

Dette begrundes med, at en screening vil give et resultat man ikke kan stole på, det vil sige et falsk positivt resultat. Og resultatet vil i hvert enkelt tilfælde først være kendt 1-2 uger efter fødslen. På det tidspunkt vil symptomerne hos et barn med Galaktosæmi være tydelige.

Se arvegang mere visuelt beskrevet i PDF'en nedenfor (åbner i nyt vindue):

Kontrol og behandling

Kontrol og behandling 

Diæten
 

Den primære behandling er en livslang diæt, hvor man så vidt muligt undgår galaktose. Diæten forebygger grå stær, lever- og nyreskade samt begrænser psykisk udviklingshæmning.

 

Målet er først og fremmest at undgå mælk og mælkeprodukter, som er den største kilde til mælkesukker og dermed galaktose. Det gælder mælk fra såvel mennesker som køer, får og geder. Betegnelsen mælk dækker også over alle mælkeprodukter herunder fløde, smør, ost og rækken af surmælksprodukter.

 

Man skal være opmærksom på, at mange industrielt fremstillede middagsretter (fast food) og mange typer pålæg indeholder mælk. Det samme gælder industrielt fremstillede bagværk, f.eks. kiks, brød og kager. 

 

I 2004 blev der indført EU regler for mærkning af færdigpakkede fødevarer og i 2014 trådte der nye regler i kraft om ikke-færdigpakkede fødevarer.


Reglerne betyder, at du altid skal kunne få information om de 14 mest almindelige allergener – hvor MÆLK er oplistet som et allergen og dermed en del af listen. Hvis ordet mælk eller mælkebestanddele er en del af ingredienslisten på varedeklarationen skal det være markeret i form af fed skrift. Og ofte vil det stå som en oplysning på produktet at dette produkt indeholder et allergen, f.eks. MÆLK. Man kan dog ikke altid stole på varedeklarationen, da den kan være mangelfuld.

 

Medicin, vitaminpiller, tandpasta og lignende kan indeholde mælkesukker som fyldstof, hvorfor det kræver særlig opmærksomhed.

 

Galaktose forekommer så udbredt i naturen, at en 100% galaktosefri diæt er umulig. 

 

Som erstatning for mælk er der flere produkter på markedet bl.a. specielt udviklede Galaktosæmi-produkter eller f.eks. det hypoallergene modermælkserstatningsprodukt Nutramigen. 

Du vil få hjælp til valg af dette på det sygehus, hvor dit barn får konstateret galaktosæmi i første omgang.

Efterfølgende vil dit barn blive fulgt af en klinisk diætist på Rigshospitalet. Den kliniske diætist er en del af behandlingsteamet for galaktosæmi på Rigshospitalet og du vil snarest muligt efter diagnosen er stillet komme i kontakt med en diætist fra teamet. 

 

Der er i hvert enkelt tilfælde brug for en individuel diæt, som bør udarbejdes af en diætist. En korrekt diæt tager højde for behovet for væske, energi, proteiner, fedt, kulhydrater, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Kroppen kan sagtens undvære galaktose, men ikke calcium, som indgår i mælk og mælkeprodukter. Dermed opstår behovet for mælkeerstatning og et calciumtilskud.

Diætkontrollen hos små børn bør foregå ca. 3 - 4 gange om året, hvor man måler indholdet af galaktose-1-fosfat i de røde blodlegemer. 


Unge og voksne uden særlige problemer kan nøjes med årlig kontrol.

 

Den lægelige behandling og løbende diætkontrol tilbydes oftest på Rigshospitalet.

 

Personer med Galaktosæmi opnår med årene ikke tolerance over for galaktose. Der er derfor tale om en livslang diæt og kontrol. Kvinder, der selv har Galaktosæmi, eller ved de er anlægsbærere, rådes til at indtage galaktosefri diæt under graviditet, indtil det bekræftes, at fosteret ikke har Galaktosæmi.
 

Synstjek

 

Synet bør kontrolleres hos en øjenlæge mindst en gang om året. I tilfælde af grå stær, kan der normalt opereres med godt resultat.

 

Motorisk funktion

 

Nogle få bliver usikre motorisk, får rystelser på hænderne og svært ved at styre og koordinere bevægelserne, når de vil udføre handlinger, de har besluttet sig for. Der er desuden vanskeligheder med rumopfattelse og dermed besvær med at kende forskel på højre og venstre.

 

Jævnlig ergo- eller fysioterapi kan afhjælpe motoriske forstyrrelser og koordinationsproblemer. Det er vigtigt med en tidlig indsats, og der kan være behov for vedvarende støtte.
 

Sprog og kommunikation

 

For at forebygge svære taleproblemer anbefales en obligatorisk talepædagogisk undersøgelse af barnet, indenfor de første 18 måneder. Talepædagogisk bistand bør indgå i en helhedsorienteret indsats, der også tilgodeser eventuelle motoriske forstyrrelser.
 

Indlæring

 

Indlæringsvanskeligheder kan vise sig i folkeskolen, hvor håndtering af sprogfagene og matematik kan volde besvær. Det skyldes delvist sproglige problemer, men også forstyrrelser med hensyn til rum- og formsans. Hertil kommer koncentrationsproblemer og oplevelse af "uro i kroppen".

 

I daginstitution og skole kan støttetimer og hensyntagende undervisning være påkrævet. Med støtte til sproglige problemer og indlæringsvanskeligheder kan de fleste børn med Galaktosæmi gennemføre et almindeligt skoleforløb, men kun de færreste magter en videregående boglig uddannelse.
 

Støttebehov i forhold til den sociale lovgivning

 

Ved behov for støtte rettes henvendelse til kommunen, hvor også indsatsen mellem de forskellige instanser bør koordineres.

 

Når barnet begynder at indtage fast føde, kan der gå meget tid med tilberedelse af diæten. Efter barselsorloven kan der derfor søges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvilket kan være relevant under hele barnets opvækst. I forbindelse med kontrol og evt. hospitalsindlæggelse kan der søges om dækning af befordringsudgifter og eventuelt tabt arbejdsfortjeneste. 

 

Forældrene kan få halv friplads i daginstitution, hvis barnet optages af behandlingsmæssige grunde. Merudgifter til mælkeerstatning og fremstilling af diæt til børn kan dækkes. 

 

Afhængig af omfanget af grå stær kan det blive nødvendigt med briller, eller andre hjælpemidler. 

 

Voksne med Galaktosæmi kan søge om støtte til merudgifterne til diæt.

Int. kliniske retningslinjer

Internationale kliniske retningslinjer

I PDF'en nedenfor følger de internationale kliniske retningslinjer for behandling af Klassisk Galaktosæmi med fokus på diagnose, behandling og opfølgning

Udviklingen af disse retningslinjer blev indledt af Galactosemia Network (GalNet) - et internationalt samarbejde mellem forskere på området.

 

Vigtige emner og problemer inden for diagnose, behandling og opfølgning af Klassisk Galaktosæmi blev udforsket. Ti forskellige interessepunkter blev identificeret:

  1. Diagnostik

  2. Biokemisk opfølgning

  3. Koststyring

  4. Kognitiv udvikling

  5. Tale- og sprogudvikling

  6. Neurologiske komplikationer

  7. Psykosocial udvikling og mental sundhed

  8. Endokrinologi og fertilitet

  9. Knoglesundhed

  10. Oftalmologiske komplikationer.

 

Ved starten af GalNet i 2012 blev alle medlemmer af ”Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism” (SSIEM) inviteret til at deltage i netværket. Alle, der udtrykte interesse for GalNet, blev inviteret til et første møde i januar 2014 i Maastricht (Holland), hvor centrale spørgsmål i hvert enkelt interesseområde blev formuleret af GalNets eksperter i samarbejde med repræsentanter for European Galactosemia Society (EGS).

 

Eksperter, der deltog i dette møde, blev inviteret til at deltage i retningslinjeudvikling, og der blev dannet et ekspertpanel bestående af 21 medlemmer. På baggrund af deres specialer deltog eksperter fra dette panel i arbejdsgrupper med fokus på de ovennævnte centrale spørgsmål vedrørende deres interesseområde. Hvad de fandt frem til, kan du læse i PDF'en nedenfor.

Behandlerteam

Behandlerteam

De fleste danskere med galaktosæmi er tilknyttet Rigshospitalets Klinik for sjældne handicap, som blev oprettet af overlæge Niels Jacob Brandt for mere end 30 år siden. Overlæge Brandt skrev doktorafhandling om galaktosæmi i 1966, og han var medvirkende til etableringen af den danske Galaktosæmiforening i 1992.

I dag varetager disse ressourcepersoner behandlingen af galaktosæmi i Danmark og står for behandling, formidling af viden og videns opsamling af galaktosæmi.
 

Behandlerteamet Rigshospitalet (Opdateret 2023):

Læger og lægefagligt personale

 

Professor Dr. Med. Overlæge Allan Lund 

Overlæge Sabine Grønborg  

Afdelingslæge Mette Ørngreen

Sygeplejerske Karin Thygesen

Kliniske diætister

Pædiatrisk ernæringsenhed - Afsnit 4094 
 

Klinisk diætist Helle Vestergaard

Klinisk diætist Camilla Diana Bergkjær Carøe

Klinisk diætist Sarah Crista Brown

Klinisk diætist Helena Hvidtfeldt Brekke

Klinisk diætist Helle Stigstrup Hahn

Socialrådgiver 

 

Der er tilknyttet socialrådgivere til CSS afdelingen, du kan kontakte dem ved at sende en mail til nedenstående mail, og du vil blive kontaktet:

E-mail: css-rigshospitalet@regionh.dk

CSS Center for sjældne sygdomme, undersøgelse og vejledning:

 

Læs mere om her.

Kan kontaktes her.

DEXA-scanning

DEXA-scanning

Da barnet/personen med galaktosæmi ikke får mælk i sin kost og derved ikke får kalk på naturlig vis er det vigtigt at følge knoglekvaliteten. 

 

Dette følger man ved at DEXA scanne kroppen og får således et svar på personens opbygning af fedt, muskler og knogler. Svaret vil give et indtryk af knoglernes tæthed og styrke.

 

Personen skal ligge på en lige flade - en form for briks og scanneren bliver derefter langsomt kørt hen over kroppen samtidigt med at den scanner / tager billeder af kroppens knogler. 

 

En DEXA-scanning af hele kroppen varer op til 20 minutter.

bottom of page